úvodní stránka   |   o společnosti   |   s kým spolupracujeme   |   konzultace a analýza   |   kariéra   |   kontakty
603 553 821 | cspk@cspk.cz
 

Pojištění právní ochrany

Zaměstnanec

Tento produkt zajišťuje pomoc pojištěným zaměstnancům v pracovněprávním vztahu.

D.A.S. Vám zajistí:

  • uplatnění veškerých oprávněných nároků zraněného zaměstnance vůči zaměstnavateli
  • pomoc při řešení pracovního úrazu, věcné nebo jiné majetkové škodě
  • pomoc s včasným vyplacením pojistného plnění v odpovídající výši
  • obhajoba v trestním nebo přestupkovém řízení, které je vedeno pro čin spáchaný z nedbalosti
  • právní ochranu při nedodržování Zákoníku práce zaměstnavatelem
  • úhradu výdajů za znalecké posudky
  • pomoc při řešení pracovněprávních sporů
  • doporučení dalšího postupu tak, aby vaše právní postavení bylo do budoucna co nejméně ohroženoPojištění právní ochrany

Pojištění rodiny
Pojištění řidiče
Pojištění zaměstnance
Pojištění podnikatele
 
ČSPK, s.r.o. - společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni.