úvodní stránka   |   o společnosti   |   s kým spolupracujeme   |   konzultace a analýza   |   kariéra   |   kontakty
603 553 821 | cspk@cspk.cz
 

Pojištění odpovědnosti

Z běženého života

Stačí jedna malá nepozornost nebo špatný krok a nepříjemnostem a výdajům není konec. I těm nejopatrnějším lidem se může stát, že sousedy vytopí při mytí v koupelně nebo pračkou, dcera shodí v prodejně drahou vázu a syn rozbije při fotbale okno.

Pojištění odpovědnosti představuje pro takové případy ideální řešení. Převezme náhradu způsobených škod na území ČR i celé Evropy za Vás i osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti.

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě nebo rekreačním sportu. Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata.

Co vše je možné pojistit?

  • Škody usmrcením a na zdraví
  • Škody na majetku
  • Jiné majetkové škody vyplývající z výše uvedených škod
  • Povinnost zaplatit regresní náhradu zdravotní pojišťovně


Pojištění odpovědnosti

Z běžného života
Z výkonu povolání
 
ČSPK, s.r.o. - společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni.