úvodní stránka   |   o společnosti   |   s kým spolupracujeme   |   konzultace a analýza   |   kariéra   |   kontakty
603 553 821 | cspk@cspk.cz
 

Pojištění právní ochrany

Rodina

Tento produkt poskytuje základní právní ochranu rodinám v běžném soukromém životě.

Na koho se pojištění vztahuje? 

Pojištěnými osobami jsou:

  • osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu
  • manželka nebo manžel pojistníka, případně partner, partnerka nebo druh, družka
  • děti pojistníka a děti osob uvedených v předchozím bodě

Pojištěnými osobami jsou:

  • uplatnění nároků na náhradu škody, např. zranění při lyžování, dovolené, pádu na zledovatělém chodníku, zranění vašeho psa třetí osobou
  • obhajobu v trestním nebo přestupkovém řízení, které je vedeno pro čin spáchaný z nedbalosti, např. způsobíte požár
  • hájení zájmů ve sporech s ostatními pojistiteli, např. úrazové pojištění, pojištění domácnosti, cestovní pojištění
  • obhajobu v případě sporů z již uzavřených smluv, např. spor s cestovní kanceláří, reklamace zakoupené obuvi
  • ochranu vlastnického a jiného věcného práva k movitým věcem při neoprávněném zásahu třetích osob
  • kontakty na notáře a soudní znalcePojištění právní ochrany

Pojištění rodiny
Pojištění řidiče
Pojištění zaměstnance
Pojištění podnikatele
 
ČSPK, s.r.o. - společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni.