úvodní stránka   |   o společnosti   |   s kým spolupracujeme   |   konzultace a analýza   |   kariéra   |   kontakty
603 553 821 | cspk@cspk.cz
 

Pojištění majetku

Bytové domy

Pojištění bytového domu je určeno společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům, obcím, fyzický osobám i dalším vlastníkům.

Pojištění bytového domu poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem.

Mezi nejdůležitější a nejčastější druhy pojištění patří: pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti, protože za svůj majetek nesete odpovědnost a toto připojištění zajistí úhradu případných škody, vzniklých v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, za které nese majitel odpovědnost; pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků jednotek nebo členy orgánů bytového družstva.

Pojištění např. zahrnuje ochranu před:

požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letadla, implozí, vichřicí nebo krupobitím, vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním, loupeží povodní nebo záplavou, náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin, tíhou sněhu, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nárazem vozidla, mrazem na topném systému a vodovodním zařízení, zemětřesením, rozbitím skla, rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letouny, kouřem, vystoupením vody z odpadního potrubí, přepětím, podpětím, vandalizmem, ztrátou vody, na zateplené fasádě ptactvem, hmyzem a hlodavci, atmosférickými srážkami, chybou funkcí sprinklerového zařízení, zkratem v elektromotorech, a mnoho dalších.


Pojistné programy jsou individuální
v závislosti s Vašimi požadavky.
A proto spolupracujeme
s předními pojišťovnami v ČR,
jako je např.:
Allianz, Uniqa, Kooperativa,
ČPP, Generali, a další.


Pojištění majetku

Pojištění domácnosti
Pojištění bytové jednotky
Pojištění rodinného domu
Pojištění bytového domu
Pojištění ostatních staveb
 
ČSPK, s.r.o. - společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni.