úvodní stránka   |   o společnosti   |   s kým spolupracujeme   |   konzultace a analýza   |   kariéra   |   kontakty
603 553 821 | cspk@cspk.cz
 

Pojištění právní ochrany

Řidič

Tento produkt je určen pro osoby, které často řídí vozidla různého druhu, vozidla svého zaměstnavatele, obchodního partnera, drážní vozidla, vozidla z autopůjčovny a jiná (především pro řidiče dopravních firem a pro řidiče-zaměstnance.

D.A.S. Vám zajistí:

  • uplatnění nároků na náhradu škody, např. zranění při dopravní nehodě, odškodnění u viníka nehody
  • obhajoba v trestním nebo přestupkovém řízení, které je vedeno pro čin spáchaný z nedbalosti, např. při zavinění dopravní nehody
  • hájení zájmů ve sporech s ostatními pojistiteli, např. spor s havarijní pojišťovnou
  • hájení zájmů v případě sporů vzniklých v důsledku porušení již uzavřených smluv, jejichž předmětem je vozidlo, např. reklamace po opravě vozidla
  • zastoupení ve sporech v souvislosti s odebráním, nebo odejmutím a navrácením TP, nebo ŘP
  • úhradu výdajů za znalecké posudky
  • doporučení dalšího postupu tak, aby vaše právní postavení bylo do budoucna co nejméně ohroženoPojištění právní ochrany

Pojištění rodiny
Pojištění řidiče
Pojištění zaměstnance
Pojištění podnikatele
 
ČSPK, s.r.o. - společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni.