úvodní stránka   |   o společnosti   |   s kým spolupracujeme   |   konzultace a analýza   |   kariéra   |   kontakty
603 553 821 | cspk@cspk.cz
 

Pojištění odpovědnosti

Z výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje případnou škodu, kterou klient způsobí svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů. Pojišťovna za Vás uhradí škodu, za kterou odpovídáte v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu (např. regresní úhrada podle zákona č. 82/1998 Sb.).

Pojistná ochrana zahrnuje i odpovědnost za finanční škodu, která má původ ve škodě na zdraví nebo věci a odpovědnost za poškození nebo zničení movitých věcí, které Vám byly svěřeny, nebo které jste užívali k plnění pracovních úkolů.Pojištění odpovědnosti

Z běžného života
Z výkonu povolání
 
ČSPK, s.r.o. - společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni.