úvodní stránka   |   o společnosti   |   s kým spolupracujeme   |   konzultace a analýza   |   kariéra   |   kontakty
603 553 821 | cspk@cspk.cz
 

Cestovní pojištění

Krátkodobé

Cestovní pojištění pro turistiku, poznávací zájezdy, adrenalinové sportovní dovolené, pracovní cesty a další, které zaručí vám i vašim spolucestujícím klidné řešení neplánovaných událostí při cestách po celém světě.

Proč uzavřít cestovní pojištění?

Zabezpečte sebe a svou rodinu pro případ nečekaných událostí. Díky komerčnímu cestovnímu pojištění šetříte náklady, které byste jinak museli hradit sami.
Pojištění léčebných výloh v zahraničí. Několik desítek korun může ušetřit statisícové náklady, které mohou při lékařském ošetření v zahraničí vzniknout v souvislosti s onemocněním, úrazem nebo jinou nepředvídatelnou událostí.

Co můžete získat, když si sjednáte cestovní pojištění?

 • ambulantní lékařské ošetření
 • předepsané léky a zdravotnický materiál
 • hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice
 • léčbu, diagnostiku a lékařsky neodkladnou operaci
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti
 • pobyt člena rodiny ve vaší blízkosti při hospitalizaci
 • převoz nemocného do ČR
 • návrat spolucestujících nezletilých dětí do ČR
 • převoz tělesných ostatků do ČR

Pojištění odpovědnosti:

Chraňte sebe a svou rodinu pojištěním, které za Vás převezme závazek finančního odškodnění, pokud někomu způsobíte škodu na zdraví či majetku.

Základní asistenční služby:

 • 24 hodin denně v českém jazyce
 • garance a zajištění úhrady nákladů na léčebné výlohy v zahraničí
 • odborné poradenství, jak postupovat při úrazu nebo onemocnění, a na které zdravotnické zařízení se obrátit
 • zajištění hospitalizace
 • kontrola průběhu léčby, konzultace s ošetřujícími lékaři, tlumočení požadavků
 • zajištění potřebných léků a jiného zdravotnického materiálu
 • zprostředkování informací pro Vaše nejbližší
 • zorganizování dopravy nezletilých dětí do ČR a v případě hospitalizace pobyt člena rodiny v blízkosti

Pojištění zavazadel:

Budou Vám uhrazeny náklady jako odškodné za odcizená, poškozená nebo ztracená zavazadla. Pojištění zavazadel Vám navíc kryje náklady potřebné k zakoupení nejnutnějších potřeb při čekání na zpožděný let nebo Vaše zavazadla v zahraničí.

Úrazové připojištění:

Pojistěte se pro případ, že budete v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizováni nebo Vám úraz zanechá trvalé následky. V případě smrti úrazem má oprávněná osoba nárok na jednorázové odškodné.

Pojištění stornovacích poplatků:

Je možné sjednat v okamžiku zaplacení jakékoliv cestovní služby, která obsahuje v obchodních podmínkách také podmínky pro stornování. Pojistit si můžete celý zájezd, samostatné letenky a jízdenky nebo úhradu za ubytování.


Cestovní pojištění

Krátkodobé pojištění
Rodinné pojištění
Roční pojištění
 
ČSPK, s.r.o. - společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni.